Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018

Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου του 1908, σε έκθεσή του ο Μητροπολίτης Μελενίκου Αιμηλιανός Δάγγουλας ανέφερε σχετικά με τις βιαιότητες του Βουλγαρικού κομιτάτου για το μήνα Ιανουάριο

Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου του 1908, σε έκθεσή του ο Μητροπολίτης Μελενίκου Αιμηλιανός Δάγγουλας ανέφερε σχετικά με τις βιαιότητες του Βουλγαρικού κομιτάτου για το μήνα Ιανουάριο: «…Επίθεσις εν Γενή-Τσιφλίκι υπό 10μελούς βουλγαρικής συμμορίας, ήτις επί 6μηση ώρας επολεμείτο υπό των εντός του τσιφλικίου, και ήτις απώλεσε (;) εκ των μελών αυτής, ως δύναταί τις εικάσαι εκ των ιχνών του αίματος, τα οποία έφθασαν μέχρι χωρίου Καπατόβου και ήτις ανεχώρησε πυρπολήσασα την αποθήκην του σίτου και αραβοσίτου» (…) «Εις το χωρίον Βίσμε Πετρίτσης εφονεύθη υπό βουλγαρικής συμμορίας είς εξαρχικός, επί τώ λόγω ότι, ενώ ήτο χωροφύλαξ, δεν παρείχε τάς υπό του κομιτάτου επιβεβλημένας υποχρεώσεις». (…) «Είς το τσιφλίκιον Καρά-Σού της Άνω Τζουμαγιάς βούλγαροι χωρικοί εφόνευσαν τον ελληνόβλαχον Κώσταν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου