Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018

Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου του 1941, με την ευκαιρία του καινούργιου χρόνου σε όλες σχεδόν τις εκκλησίες της πόλης διαβάστηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση μια πολυσέλιδη «αυτοσχέδια προσευχή»

Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου του 1941, με την ευκαιρία του καινούργιου χρόνου σε όλες σχεδόν τις εκκλησίες της πόλης διαβάστηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση μια πολυσέλιδη «αυτοσχέδια προσευχή» στην οποία προτάσσονταν τα εξής επεξηγηματικά: «Αγαπητοί Χριστώ Αδελφοί. Η αυτοσχέδιος αυτή Προσευχή εγράφη διά την σημερινήν κατάστασίν μας. Ο στρατός μάχεται υπέρ πίστεως και Πατρίδος και υπέρ της ελευθερίας μας και ημείς ας τον βοηθήσωμεν διά της θερμής μας προσευχής και να παρακαλέσωμεν τον Πανάγαθον Θεόν με την καρδιά μας να μας ελευθερώση από τον εχθρόν μας όσον το δυνατόν γρηγορότερον από αυτόν τον καταστρεπτικώτατον πόλεμον. Γένοιτο. Εν Σέρραις τη 1η Ιανουαρίου 1941».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου