Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018

Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου του 1964, η εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς» έγραφε για τον νεοσύστατο Σύλλόγο «Λυσιστράτη»».

Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου του 1964, η εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς» έγραφε: «Παρουσία του προέδρου της Περιηγητικής Λέσχης Σερρών κ. Κ. Ζιώγα δικηγόρου, διακόσιες περίπου γυναίκες της Μονοκκλησιάς, οι γνωστές «εκκλησιάζουσες» που την 8ην Ιανουαρίου εκάστου έτους, επιβάλλουν στο χωριό τους το καθεστώς «εφημέρου γυναικοκρατίας», συνήλθον σε γενική συνέλευσι και εξέλεξαν με αρχαιρεσίες την πρώτη διοίκησι του νεοσύστατου Συλλόγου τους που ετιτλοφόρησαν «Λυσιστράτη»».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου