Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Τακτική απογραφή του πληθυσμού Σιντικής, 7 Απριλίου 1951


Η τακτική απογραφή του πληθυσμού Σιντικής, από την Πανελλήνια απογραφή την 7η Απριλίου 1951 στην Εφημερις της Κυβερνήσεως της 26 Οκτωβρίου 1954
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου