Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018

Στρυμών ποταμός. Γέφυρα της Κούλας. Γάλ. Λοχαγός Sarrou, Paillares και απόσπασμα Τούρκων Χωροφυλάκων, 1904 - 1908

Στρυμών ποταμός. Γέφυρα της Κούλας. Ο Γάλλος Λοχαγός Sarrou και ο Γάλλος δημοσιογράφος Paillares συνοδευόμενοι από απόσπασμα Τούρκων Χωροφυλάκων. 1904 - 1908

Στην περιοχή της εισόδου του Στρυμόνα στην πεδινή περιοχή τα στενά της Κούλας (Σιδηρόκαστρο – Ηράκλεια – Λιμνοχώρι).
Αρχείο/Συλλογή ΜΑΚΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου