Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

Γερμανοί επιτιθέμενοι που έχουν φτάσει στο πάνω μέρος υψώματος του Ρούπελ, 6 Απριλίου 1941

Γερμανοί επιτιθέμενοι που έχουν φτάσει στο πάνω μέρος υψώματος του Ρούπελ, 6 Απριλίου 1941

Αρχείο Γεωργίου Μερμήγκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου