Ο Τούρκος ποιητής VASFÎ από το Σιδηρόκαστρο (Temurhisar)

VASFÎ
(d.?/?-ö.?/?)
divan şairi


Vaktiyle Serez sancağına bağlı bir kaza merkezi olan Temurhisar (Demirhisar) kasabasındandır. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra kadılık yapmaya başladı. Âşık Çelebi, memleketi olduğunu zikretmeden adı geçen kasabada kadılık yaptığını bildirmektedir. Kaynaklarda Hâdım Alî Paşa ve Koca Mustafâ Paşa’dan himaye gördüğü bildirilen Vasfî, bir ara kadılık görevi esnasında vuku bulan bir olay dolayısıyla zindana atılmıştır. Sehî, muhtemelen zindana atılma olayında suçu bulunmadığını izah etmek için, onun zamane kadıları gibi dünya nimetlerine tamah eden biri olmadığını, para pul gibi maddî şeylere asla değer vermediğini söylemiştir. Sicill-i Osmânî müellifine göre II. Bâyezîd devrinde Malkara kadısı iken ölmüştür. Kabri Malkara’dadır. Tertip edilmiş bağımsız bir dîvânı bulunmamakla beraber mecmualardaki şiirleri bir araya getirilerek Dîvân hâlinde yayımlanmıştır (Çavuşoğlu 1980). Bu yayında “9 kaside, 2 terkib-i bend, 102 gazel, 4 kıta” mevcuttur. Tezkire yazarları, şairin genellikle Necâtî’yi izlediğine değinmiş ve şiirlerinden övgüyle söz etmişlerdir.

Kaynakça
Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. Milli Kütüphane. Yz. A. 679. vr. 124b.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013].

Kurnaz, Cemal (1997). Anadolu’da Orta Asyalı Şairler. Ankara: KB Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 2. Ankara: TTK Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1997). Beyâni Mustafa bin Carullah, Tezkiretü’ş-şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Latîfî (1314). Tezkire-i Latîfî. İstanbul.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. 4. İstanbul.

Meredith-Owens, G. M. (hzl.) (1971). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (Meşâ’irü’ş-Şu’arâ or Tezkire of Âşık Çelebi). London: Brydone Printers Ltd. vr. 78b.

Riyâzî. Riyâzü’ş-Şu’arâ. Süleymaniye Kütüphanesi. Es’ad Efendi. No. 3871. vr. 114a.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Madde Yazım Tarihi: 04.09.2013
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hem-nefes olmaga bir âşık-ı gam-hâra kopuz

Gezer elden ele bin derd ile âvâre kopuz

Kankı meclisde nazar eylesen el anı çalar

Bilmezem n’eyledi bu ellere bî-çâre kopuz

Hem-kiriş oldı uyup gerçi ki tanbûrlara

Heves itmez hele anlar gibi zünnâra kopuz

Gâh uryân oluban gâh nemed-pûş olup

Rindler gibi girer hâne-i hammâra kopuz


Lutf ile anı kenârına alurken her dem

Yâr elinden ne içün böyle gelür zâra kopuz

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013]. 1070.

Son Dönem Divan Sairlerinden Kütahyali Vasfî Dîvâni (Turkish) Paperback – 2016
by M. Fatih Koksal Ozlem Ozkan, Huseyin Ozkan (Author)

Benim icin Kutahyali Ahmed Vasfi Divini'ni bulmak ayri, uzerinde calismak ayri, okumak ve neticesinde nesretme imkinina kavusmak ayri bir zevkti. Bu Divin vesilesiyle epeydir yazmak istedigim "Turk aruzu" meselesini ele alma imkini buldum. Yine Klisik donemden cok cok farkli bir karakterde gelisen son donem Divin siirimizin turlu ozelliklerine de Vasfi'nin edebi kisiligini incelerken bilvesile deginmis oldum. Sairler sadece kendilerini anlatmazlar; klisik edebiyatimiz gibi kurallari ve olculeri ve hatta konulari belirli bir edebiyatin mensuplari bile ister istemez caglarina ayna tutar, yasadigi toplumun kabul ve retlerini, inanis, gorgu ve algi ilemini, beklentilerini, insana ve dunyaya bakisini bize yansitirlar. Bu anlamda sairler, bir zaman sonra kendilerine ve varislerine ait olmaktan cikar, hepimizin olurlar. XIX. yuzyil Klisik Turk siirinin tipik ama tipik oldugu kadar da orijinal bir temsilcisi olan Vasfi de once eserinde cokca andigi Kutahya'nin ve Kutahyalilarin, genis manada da Turkcemizin sanatkiridir.(Tanitim Bulteninden)Sayfa Sayisi: 230Baski Yili: 2016Dili: TurkceYayinevi: Kesit Yayinlari


Editorial Reviews
Benim icin Kutahyali Ahmed Vasfi Divini'ni bulmak ayri, uzerinde calismak ayri, okumak ve neticesinde nesretme imkinina kavusmak ayri bir zevkti. Bu Divin vesilesiyle epeydir yazmak istedigim "Turk aruzu" meselesini ele alma imkini buldum. Yine Klisik donemden cok cok farkli bir karakterde gelisen son donem Divin siirimizin turlu ozelliklerine de Vasfi'nin edebi kisiligini incelerken bilvesile deginmis oldum. Sairler sadece kendilerini anlatmazlar; klisik edebiyatimiz gibi kurallari ve olculeri ve hatta konulari belirli bir edebiyatin mensuplari bile ister istemez caglarina ayna tutar, yasadigi toplumun kabul ve retlerini, inanis, gorgu ve algi ilemini, beklentilerini, insana ve dunyaya bakisini bize yansitirlar. Bu anlamda sairler, bir zaman sonra kendilerine ve varislerine ait olmaktan cikar, hepimizin olurlar. XIX. yuzyil Klisik Turk siirinin tipik ama tipik oldugu kadar da orijinal bir temsilcisi olan Vasfi de once eserinde cokca andigi Kutahya'nin ve Kutahyalilarin, genis manada da Turkcemizin sanatkiridir.(Tanitim Bulteninden)Sayfa Sayisi: 230Baski Yili: 2016Dili: TurkceYayinevi: Kesit Yayinlari

Product details
Paperback: 230 pages
Publisher: Kesit Yayinlari (2016)
Language: Turkish
ISBN-10: 6059100813
ISBN-13: 978-6059100816
Product Dimensions: 0.4 x 5.3 x 8.3 inches
Shipping Weight: 1.1 pounds (View shipping rates and policies)
Average Customer Review: Be the first to review this item
Would you like to tell us about a lower price

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος