Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΆ ΑΠΟΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ: ΒΡΑΧΈΑ ΧΡΟΝΙΚΆ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ ΤΕΣΣΆΡΩΝ ΚΑΤΆΣΤΙΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΉΣ ΤΙΜΊΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎ ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ ΣΕΡΡΏΝ ΤΩΝ ΕΤΏΝ 1730-1806 ΜΕΤΆ "ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ" ΔΎΟ ΓΡΑΜΜΆΤΩΝ: "ΖΗΤΕΊΑΣ" ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΏΣΕΩΣ Katsaros, Vasilis (2013)

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΆ ΑΠΟΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ: ΒΡΑΧΈΑ ΧΡΟΝΙΚΆ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ ΤΕΣΣΆΡΩΝ ΚΑΤΆΣΤΙΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΉΣ ΤΙΜΊΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎ ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ ΣΕΡΡΏΝ ΤΩΝ ΕΤΏΝ 1730-1806 ΜΕΤΆ "ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ" ΔΎΟ ΓΡΑΜΜΆΤΩΝ: "ΖΗΤΕΊΑΣ" ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΏΣΕΩΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου