Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

Αναφορά του Σιδηροκάστρου στην Daily Sketch, 31 Μαΐου 1916


Αναφορά του Σιδηροκάστρου στην  Daily Sketch, 31 Μαΐου 1916

Daily Sketch, Number 2255, May 31, 1916





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου