Τζαφερλή

ΟικισμοίΤζαφερλή (Μικρός οικισμός που σήμερα δεν υπάρχει)
Ιστορικά | Φωτογραφίες | Βίντεο | Πρόσωπα Καταστήματα/Υπηρεσίες | Αναρτήσεις |

Γύρο στο 1886 κατοικούν στο Τζαφερλή 1886 24 οικογένειες.
Ο οικισμός Τζαφερλή της κοινότητας καταργείται. στις 16/05/1928

Διοικητικές Μεταβολές Ο.Τ.Α

Κ. Άνω Ποροΐων (Σερρών)
ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920
Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Πορόια
Ο οικισμός Θεοδωρίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ποροΐων
Ο οικισμός Λιπόσι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ποροΐων
Ο οικισμός Τζαφερλή προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ποροΐων
Ο οικισμός Μαντρατζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Ποροΐων
ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926
Ο οικισμός Μαντρατζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μανδράκι
ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927
Ο οικισμός Λιπόσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Φιλήρα
ΦΕΚ - 16/05/1928
Ο οικισμός Τζαφερλή της κοινότητας καταργείται.
ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928
Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λειβαδιάς
ΦΕΚ - 07/04/1951
Ο οικισμός Θεοδωρίτσι της κοινότητας καταργείται.
Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Ποροΐων
ΦΕΚ 175Α - 01/11/1962
Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου
ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
Ο οικισμός Άνω Πορόια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης
Η κοινότητα καταργείται
Στο Τζαφερλή κατοικούν γύρω στο 1886 34 οικογένειες, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα του Πρόξενου Σερρών Σαχτούρη, σημειώνεται ο φόνος μιας οικογένειας χριστιανών στο Μανδρατζίκ από Αλβανούς. Λαούρδας Β., Πέννας Π., "Ο Μακεδονικός Αγών εις την περιοχήν των Σερρών κατά το 1907 (Εκθέσεις του προξένου Σαχτούρη)", στο έργο Σερραϊκά Χρονικά, τ. III, Αθήνα, 1959, σ. 111.

Κατα τον Κάντσοφ το1900 στο χωριό κατοικούσαν 150 άτομα.
Ενό ο Brancoff το 1905 μιλάει για 120 άτομα που ζουσαν στο χωριό.
Ο Ελ.Στρατός1912 αναφέρει πως στο χωριό κατοικούσαν 40 άτομα.
Στην απογραφή του 1913 στο χωριό κατοικούσαν 44 οικογένειες.

Κείμενο απο:
Στην Μαχη της Βέτρινα - Δεμίρ Ισσάρ που άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας, η 1η Μεραρχία θα βαδίση δια δύο φαλάγγων. Αριστερά φάλαγξ δια Τζαφερλή, Δερβέντι , Χατζή Μπεϊλίκ και δεξιά δια της καροποιήτου οδού.
Αι Μοίραι πυρομαχικών και τα μεταγωγικά Σώματος των Σωμάτων δεν θα ακολουθήσωσι τας φάλαγγας, αλλά θα συγκεντρωθώσι την 06.00 ώραν της πρωίας εις Τζαφερλή, αναμένοντα, ουχί πεφορτωμένα, νέας Διαταγάς. 


Οι Μ. Μαραβελάκης - Α. Βακαλόπουλος, Ai Προσφυγικαί εγκαταστάσεις έν τή περιοχή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 10-12, άναφέρουν ότι οι κάτοικοι τοΰ Κεστρίτς καί τοΰ Τζαφερλή μετά τό 1882, άφοΰ οί Βούλγαροι τούς άφαίρεσαν τό σχολείο καί τήν εκκλησία, θέλησαν νά φύγουν άπό τή Βουλγαρία καί νά έγκατασταθοΰν στήν Ελλάδα. ’Ηρθε μάλιστα στήν ’Αθήνα τριμελής επιτροπή άλλα δέν κατόρθωσε νά έπιτύχει τό σκοπό της. "Οσο για τό χωριό Gâvursôgütçük, υπογραμμίζουν οί ίδιοι ιστορικοί ότι είχε σχολείο καί έκκλησία καί οί κάτοικοί του Γκαγκαοΰζοι διακρίνονταν για τήν έντονη έλληνική τους συνείδηση. Στήν ίδια κατηγορία άνήκαν καί τά χωριά Μπαλτζίκ, Καβάρνα, Παζαρτζίκ, όπου δέν υπήρχαν βουλγαρικές οικογένειες πριν άπό τό 1878

1905
- Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία - Δημοσιεύεται το βιβλίο του Brancoff D. M. "La Macedoine et sa population chretienne" (Η Μακεδονία και ο χριστιανικός της πληθυσμός) με φανερή φιλοβουλγαρική θέση, το οποίο έχει τα εξής στοιχεία για την περιοχή: Στο Τζαφερλή ζουσαν 120 άτομα.Ένας αρχηγός ολιγόμελης τσέτας ήταν ο Εμμανουήλ Βασιλείου από τα Άνω Πορρόια. Το σώμα του ήταν το πρώτο που έδρασε στη περιοχή και δυστυχώς είχε πενιχρά αποτελέσματα, μιας που δεν μπόρεσε να συμφιλιωθεί με ένα άλλο ελληνικό σώμα, αυτό του Ηπειρώτη Γ. Κωνσταντίνου ή Καπετάν Τζάμη που δρούσε στη περιοχή. Είναι σίγουρο πως σε κάποιες περιόδους του ελληνικού μακεδονικού αγώνα το σώμα του Στέργιο Βλάχμπεη δραστηριοποιήθηκε στη περιοχή. Είτε αυτό, είτε κάποια άλλα, άσκησαν τρομοκρατία στα χωριά κοντά στα ανατολικά όρια της περιοχής (Τζαφερλή και Λιπόσι), κοντά, δηλαδή, στα Πατριαρχικά χωριά, όπου υπήρχαν ελληνικές τσέτες. Είναι γνωστό, ότι οι Μακεδονομάχοι που δρούσαν στη περιοχή, συνεδρίαζαν στη Μονή Μπουτκόβου (Αγίου Γεωργίου Τριμόρφου), λίγο βόρεια από το χωριό Ντελή Χασάν, στις πρόποδες των Κρουσσίων.

Κατα τους Βαλκανικούς Πολέμους στο Τζαφερλή: ζουσαν 40 άτομα

Το 1920 από:

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος