Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Το Σιδηρόκαστρο από ψηλά το 1945

Το Σιδηρόκαστρο από ψηλά το 1945
Ορθοφωτοχάρτης κατά το έτος 1945

Εικόνα Α

Εικόνα Β

Εικόνα Γ. 1

Εικόνα Γ. 2

Εικόνα Γ. 3

Εικόνα Γ. 4


Εικόνα Γ. 5

Εικόνα Γ. 6

Εικόνα Δ. 1

Εικόνα Δ. 2

Εικόνα Δ. 3

Εικόνα Δ. 4


Εικόνα Δ. 5

Εικόνα E. 1

Εικόνα E. 2

Εικόνα E. 3

Εικόνα E. 4

Εικόνα E. 5

Εικόνα E. 6

Εικόνα E. 7

Εικόνα E. 8. α

Εικόνα E. 8. β

Εικόνα E. 9. α

Εικόνα E. 9. β

Εικόνα E. 10. α

Εικόνα E. 10. β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου