Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Το Σιδηρόκαστρο σε γερμανικό βιβλίο του 1930

Το Σιδηρόκαστρο και η ανατίναξη της γέφυρας του Στρυμόνα στο γερμανικό βιβλίο του 1930 του Ernst Juenger με τίτλο Das Antlitz Des Weltkrieges. Fronterlebnisse Deutscher Soldaten. (mit Etwas 200 Photographischen Aufnahmen, 1930)

Die Sprengung der Strumabrice bei Demir Hiſſar durd bie Sranzofen 

Seite 185 Die Sprengung der Otrumabrüde bei Demir 
Hiſſar durch die Sranzofen, 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου