Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Στο Χατζή-Μπεϊλίκ (Βυρώνεια), ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος με το Επιτελείο του, 1913

Επιχρωματισμένη φωτογραφία
Στο Χατζή-Μπεϊλίκ (Βυρώνεια), ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος με το Επιτελείο του, 1913
Επεξεργασμένη φωτογραφία

Πρωτότυπη φωτογραφία

Παρόμοια φωτογραφία
Η φωτογραφία στην εφημερίδα Σκριπ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου