Ενημέρωση Υποψηφίων -Προκαταρκτικές Εξετάσεις Σωμάτων Ασφαλείας

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2023.


ΘΕΜΑ : Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του
Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος,
στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2023.
Σχετ.: 1. Τα με αριθμ. πρωτ. 2421.6/70376/2022/05-10-2022 και 2232.1/70591/2022/06-10-
2022 έγγραφα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
2. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.300/200/387887/Σ.8136/06-10-2022 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 62422 οικ. Φ.300.1/06-10-2022 έγγραφο του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 1647/22/2105397/10-10-2022 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021, από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής,
ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν
της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη
στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Στρατιωτικές
Σχολές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις
υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι για τους
υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2022-2023,
προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις
Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ΠΚΕ καθώς και
οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού προγραμματίζονται να
διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2023. Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες
διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα
καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.
 Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς
ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
των Διευθύνσεων Δ.Ε. και των Λυκείων, καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους,
προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Εmail: dtsolka@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δέσποινα Τσόλκα
Τηλέφωνο: 210 3442072


 Βαθμός Ασφαλείας:
 Να διατηρηθεί μέχρι:

 Μαρούσι, 18 - 10 - 2022
 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
 Φ.251/ 128275 /Α5
ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
2. Διευθυντές Διευθύνσεων Δ. Ε.
3. Διευθυντές Ημερησίων και Εσπερινών
ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ. Ε.)
4. Διευθυντές Ημερησίων και Εσπερινών
ΕΠΑΛ (δια των Δ/νσεων Δ. Ε.)
5. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (δια των ΠΔΕ)

Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού
Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος