Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Δόντια του Δράκου στα οχυρά του Ρούπελ (Ουσίτα),1941

Δόντια του Δράκου στα οχυρά του Ρούπελ (Ουσίτα),1941. Επεξεργασμένη φωτογραφεία
Το γερμανικό αρχείο αναγράφει Ουσίτα της περιοχής Κούλας (bei Kulata), 14 Μάιου 1941

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου