Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Ποτά Ολυμπιάς, των Σερρών από το 1855, 1913

Ποτά Ολυμπιάς, των Σερρών από το 1855.
Διαφήμιση στην εφημερίδα Μακεδονία, 25 Δεκεμβρίου 1913
Μακεδονία, 25 Δεκεμβρίου 1913

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου