Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Αναφορά επιδρομής κατά Καστανούσσας, 1947

ΕΚ ΚΑΤΩ ΠΟΡΡΟΪΩΝ                                                         Αρ. 2 ημερ. 4/5

Ενδείξεις ΙΙ 4 Εχαρτοσημάνθη
Πρόεδρον Βουλής, Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Υπουργείον Στρατιωτικών Υπουργείον Δημ. Τάξεως
ΑΘΗΝΑΣ

Υπερχίλιοι συμμορίται επιδραμόντες την νύκτα 3 τρέχοντος κατά Καστανούσης εκ Μπέλλες τη συνδρομή Σλαύων εδήωσαν και επυρπόλησαν ταύτην εξ ολοκλήρου εν οις και σχολείον και εκκλησίαν φονεύσαντες 20 αθώους πολίτας κατακρεουργήσαντες κατ΄ αγριώτερον τρόπον παιδία 2-6 ετών ΣΤΟΠ

κάτοικοι αλλόφρονες και πανικόβλητοι ακ πρωτοφανούς εγκλήματος εγκαταλείπουσιν εστίας των κατευθυνόμενοι εις αθλίαν κατάστασιν μεγάλα κέντρα ΣΤΟΠ

Αίσθημα ασφαλείας εξέλιπε τελείως και κάτοικοι εν απογνώσει αιτούσιν άμεσον αποστολήν στρατιωτικών ενισχύσεων και χωροφυλακής άλλως κινδυνεύει ερημωθή τελείως μεθόριος.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ
Πολύκαρπος Καμπερίδης Πρόεδρος ΠΛΑΤΩΝΑΚΙΩΝ
Δημήτριος Αναστασιάδης Πρόεδρος Μακρυνίτσης
Γρηγόριος Παπαδόπουλος Πρόεδρος Κάτω Πορροΐων
Σάββας Χατζησταυρακίδης Πρόεδρος Ανω Πορροΐων
Ιωάννης Φυντανίδης Πρόεδρος Ροδοπόλεως
Θεόδωρος Κυριακός Πρόεδρος Ανατολής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου