Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

Βρετανική περιπολία την κοιλάδα του Στρυμόνα με ποδήλατα, 1917

Βρετανική περιπολία την κοιλάδα του Στρυμόνα με ποδήλατα, 1917. Επεξεργασμένη φωτογραφία.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας στη Θεσσαλονίκη, τα βρετανικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν ποδηλάτες και ιππικό για να περιπολούν και να οχυρώνουν χωριά στην κοιλάδα του Στρυμόνα. Και οι δύο πλευρές συνήθως εκκένωσαν την κοιλάδα το καλοκαίρι, λόγω της επικράτησης της ασθένειας.

Μία από τις 69 φωτογραφίες που πιθανώς συλλέχθηκαν από τον υπολοχαγό E C Corke, (11th Batalion King's Own Yorkshire Light Infantry).
Patrolling the Struma Valley on bicycles, 1917

During the Salonika campaign British troops used cyclists and cavalry to patrol and fortify villages in the Struma Valley. This was done in order to deny them to the Bulgars and Turks. This was a highly mobile style of warfare. Both sides usually evacuated the valley in the summer, owing to the prevalence of disease.

One of 69 photographs possibly collected by Lieutenant E C Corke, 11th Battalion King's Own Yorkshire Light Infantry.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου