Σάββατο 8 Απριλίου 2023

Το Σιδηρόκαστρο και η Σέρρες σε Βουλγαρικό συλλεκτικό τευχίδιο, 1941 - 1944

Το Σιδηρόκαστρο και η Σέρρες σε Βουλγαρικό συλλεκτικό τευχίδιο, 1941 - 1944

Σελίδες 29 & 30 από Βουλγαρικό συλλεκτικό τευχίδιο με επικολλώμενες αριθμημένες βινιέτες (δώδεκα συνολικά), των περιοχών Охридъ, Демиръ-Хисаръ, Деде Агачъ, Сѣръ, Драма, Кавала (Οχρίδας, Δεμίρ Χισσάρ, Δεδέαγατς, Σερρών, Δράμας και Καβάλας), με λίγες πληροφορίες για τις περιοχές αυτές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου