Τρίτη 25 Απριλίου 2023

Η αρχαία πόλη Αιγιαλός στις όχθες του Στρυμόνα

ΟικισμοίΑιγιαλός
Ιστορικά | Φωτογραφίες | Βίντεο | Πρόσωπα | Καταστήματα/Υπηρεσίες | Αναρτήσεις |
Άποψη του Στρυμόνα

Αιγιαλός : Η αρχαία πόλη στις όχθες του Στρυμόνα.

Οι αρχαίες πηγές μας δίνουν λίγα για αυτήν την πόλη που βρισκόταν στις όχθες του Στρυμόνα.

Η παλαιότερη αναφορά που έχουμε στα χέρια μας είναι από απόσπασμα βιβλίου του Αθηναίου ιστορικού Κλείδημου του 4ου ή 5ου αιώνα. 


Το συγκεκριμένο απόσπασμα διασώθηκε από τον Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο "Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί θεμάτων της Δύσεως ήγουν της Ευρώπης, το Β΄, στο Corpus scriptorum historiae Byzantinae".

Μια άλλη αναφορά στην αρχαία πόλη Αιγιαλό έχουμε στο  βιβλίο Τα Εθνικά - Στέφανος ο Βυζάντιος του 6ου αιώνα μ.Χ.


Στην αναφορά του για τις αρχαίες πόλεις με το όνομα Αἰγιαλὸς, ανάμεσα σε διάφορες πόλεις εκ των οποίων και η "Ομηρική", αναφέρει και την πόλη της Θράκης "Αἰγιαλὸς παρὰ τῷ Στρυμόνι".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου