Δευτέρα 8 Μαΐου 2023

Η φυλακή των Σερρών στο άρθρο BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİNDE UYGULANABİLMİŞ BİR HAPİSHANE PROJESİ: SİROZ (SEREZ) HAPİSHANE BİNASI *

Η φυλακή των Σερρών στο άρθρο BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİNDE UYGULANABİLMİŞ BİR HAPİSHANE PROJESİ: SİROZ (SEREZ) HAPİSHANE BİNASI * του Emre Kolay

AN ACTUALIZED PRISON PROJECT IN THE WESTERNIZATON PERIOD
OTTOMAN ARCHITECTURE: SİROZ (SEREZ) PRISON BUILDING *
Emre KOLAY**


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου