Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Μνημόσυνο για τους πεσόντες στην Ηράκλεια (Κάτω Τζουμαγιά), 1913

Μνημόσυνο για τους πεσόντες στην Ηράκλεια (Κάτω Τζουμαγιά), 1913. Επεξεργασμένη φωτογραφία
Μνημόσυνο για τους πεσόντες στην Ηράκλεια (Κάτω Τζουμαγιά), 1913
Από την εφημερίδα  ΠΑΤΡΙΣ, 26 Νοεμβρίου 1913
ΑΠΟ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ. Μνημόσυνον εἰς Κάτω Τζουμαγιὰν ὑπὲρ τῶν πεσόντων κατὰ τὰς δύο ἐκστρατείας γενόμενον ὑπὸ τῶν 2ου και 4ου συνταγμάτων πυροβολικού. Εἰς τὸ μέσον διακρίνονται οἱ ἡρωϊκοὶ συνταγματάρχαι κ.κ. Ν. Παπαδόπουλος, Ι. Λε λάκης καὶ Γ. Χαλκιόπουλος (Φωτογραφία τοῦ συναδέλφου Δ. Τζάδα)
εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 26.11.1913

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου