Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

Επιγραφή που περιέχει τον Στρυμόνα

Επιγραφή που περιέχει τον Στρυμόνα

RegionsEgypt, Nubia and CyrenaïcaEgypt and Nubia
SB 1:4025  SB 1:4024 SB 1:4102 
[ ]Eg. — Thebes [W.]: Colossus of Memnon
1 [— — —] Θεμίσω[νος(?) — — —]
[— — —]ρ̣ος πτ̣ε[— — —]
[— — —]δ̣ω̣ν οικων πα̣[— — —]
[— — —] Στρ̣υμόνι αθ[— — —]
5 [— — —]λειηα̣υμε[— — —]
[—— —]ονος ἤκο̣[υσα — — —]
PH221927

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου