Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Trapman, Albert Henry Ο πόλεμος Ελλάδος και Βουλγαρίας Πολιτική και στρατιωτική ιστορία αυτού, 1913-1914.

Trapman, Albert Henry Ο πόλεμος Ελλάδος και Βουλγαρίας Πολιτική και στρατιωτική ιστορία αυτού μετάφρασις Κίμωνος Ι. Θεοδωροπούλου. Αθήναι, 1913-1914.

Διαβάστε το βιβλίο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου