Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023

Λογαριασμός ΔΕΗ του 1991, 1.779 δραχμές.

Λογαριασμός ΔΕΗ του 1991, 1.779 δραχμές.
Δηλαδή σχεδόν 5€ (πέντε ευρώ)
Για να έχουμε ένα σωστό μέτρο σύγκρισης, τότε βασικός μισθός, σύμφωνα με την ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1990, το βασικό ημερομίσθιο ήταν 1.600 δρχ.
Με αλλά λόγια, πριν 30 χρόνια χρειαζόταν να δουλέψεις μια ημέρα για να πληρώσεις τη ΔΕΗ.
Σήμερα, παρά την τεχνολογική πρόοδο, την αύξηση της παραγωγικότητας, το σκληρό νόμισμα και τον υποτιθέμενο ανταγωνισμό, χρειάζεται μισός μήνας περίπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου