Σάββατο 12 Αυγούστου 2023

Το ποδόσφαιρο στο Σιδηρόκαστρο - Εθνικός Σιδηροκάστρου

Εθνικός Σιδηροκάστρου, 1928

Το ποδόσφαιρο στο Σιδηρόκαστρο - Εθνικός Σιδηροκάστρου
Εισαγωγή
Εισαγωγικώς να αναφέρω πως ξεκίνησε η καταγραφή της ιστορίας του ποδοσφαίρου στην πόλη μας.   Προγενέστερα του Εθνικού υπήρξαν διάφορες ομάδες στην πόλη μας όπως ο ΑΡΗΣ Σιδηροκάστρου ο οποίος βγήκε και πρωταθλητής Κεντρικής Μακεδονίας το 1931.   Η ποδοσφαιρική ομάδα ΕΘΝΙΚΟΣ αναφέρεται για πρώτη φορά το 1936 στην εφημερίδα ΛΑΊ’ΚΟΝ  ΒΗΜΑ όπου καλεί  τα εκλεγέντα  μέλη του  Δ.Σ Συλλόγου να προσέλθουν στην Σ.Ε.Μ. ΟΜΟΝΟΙΑ για την εκλογή προεδρείου. 
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ενσωμάτωση των προσφύγων στον κοινωνικό ιστό της πόλης μας, μια τεράστια κοινωνική δυναμική αναπτύχθηκε στο Σιδηρόκαστρο. Το προσφυγικό στοιχείο ζυμώθηκε μαζί με το ντόπιο και διαμόρφωσαν τη σύγχρονη φυσιογνωμία της   πόλης και σε  λίγο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθούν οι πρώτοι αθλητικοί Σύλλογοι (ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΡΗΣ - ΔΟΞΑ - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ- ΕΛΠΙΔΑ ).  
Αρχείο Βασίλη Τζανακάρη

Οι πληροφορίες για την ίδρυση των νέων συλλόγων, καθώς και για τα πρώτα χρόνια  της ιστορίας τους είναι πολύ συγκεχυμένες. Τα στοιχεία που μπορούν να ελεγχθούν  είναι πολύ λίγα.
Αρχείο Βασίλη Τζανακάρη

Γνωστή ποδοσφαιρική ομάδα την περίοδο αυτή (1927) είναι  στο Σιδηρόκαστρο ο Δικέφαλος Αετός ο οποίος στις 13 Νοεμβρίου της χρονιάς αυτής θα νικήσει στην Ηράκλεια τον τοπικό Ορφέα με 3-1.  Τα τέρματα του Δικέφαλου Αετού σημείωσαν οι: Ευστράτιος Καζαντζίδης στο 37’,  ο Ανδρέας Ντούντος στο 80’ και ο Λαζαρίδης στο 85’.  

Αρχείο Βασίλη Τζανακάρη
Η μετέπειτα πορεία της ομάδας της είναι άγνωστη αφού στην επόμενη χρονιά οι ποδοσφαιρικές ομάδες που  καταγράφονται είναι: ο Άρης, η Δόξα και ο Κεραυνός. Τα επόμενα χρόνια θα διακριθούν ο Άρης και η Δόξα  ενώ ο Κεραυνός δεν θα υφίσταται.  

Οι μόνες πληροφορίες που διαθέτουμε για τη συγκεκριμένη εποχή είναι μια σειρά άρθρων που γράφτηκαν της  εφημερίδες, «ΕΜΠΡΟΣ» και  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»  της εποχής εκείνης.   Στα άρθρα αυτά, από το  1928,   αναφέρονται μια σειρά από σημαντικές πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης των  νέων ομάδων.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΜΠΡΟΣ» 12 8 1928
( Απάντηση του  Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΡΗΣ»  στη διαμαρτυρία της Ε.Φ.Α. (Εθνική Φυσική Αγωγή)   γιατί στον «ΑΡΗ» γράφτηκαν όλοι οι νέοι του Σιδηροκάστρου απορρίπτοντας την Ε.Φ.Α.
Αναφέρει πως όλα τα έσοδα από έναν χορό διατέθηκαν για την αγορά ποδοσφαιρικό ενδυμασιών, κατασκευή γηπέδου και αγορά διαφόρων άλλων αθλητικών ειδών.
Ανακοίνωνε επίσης ότι σε συνεννόηση με το 21ο Σύνταγμα διοργανώνει αγώνες στις 5 Σεπτεμβρίου. )
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 11-9 1928

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ,  Αύγουστος. (Ίδ. ανταπόκρισις του ανταποκριτού μας). -  Αφού τέλος μετά πολλούς κόπους κατωρθώθη η ίδρυσις του πολυποθήτου αθλητικού συλλόγου, του ονομασθέντος  «Άρης», έρχεται εκ νέου μία φραξία ανθρώπων και μάλιστα διανοουμένων να προσπαθή  να κατασυντρίψη  το τοιουτοτρόπως αποτελεσθέν οικοδόμημα-μικρόν μεν, άλλ’ όμως έργον, διά το οποίον οι  επιτελέσαντες- αυτό πρέπει να καυχώνται.  Ιδού δε εν ολίγοις η ιστορία του συλλόγου αυτού.
Το Σιδηρόκαστρον από καιρού ήτο μία σημαντική πόλις, η  έλλειψις δε του ανθρωπιστικού τούτου Ιδρύματος ήτο αξιοσημείωτος. Τέλος  ευρέθησαν μερικοί όχι διανοούμενοι, οίτινες με την θέλησίν των και την πεποίθησιν  ίδρυσαν τον σύλλογον αυτόν, εγγράψαντες όλους τους νέους Σιδηροκάστρου. Το συμβούλιον λοιπόν του συλλόγου αυτού, το εργαζόμενον διά   κοινήν ωφέλειαν, ήλθον να  επικρίνουν και να κατηγορήσουν διανοούμενοι τίνες, σύμβουλο  της Εθνικής Φυσικής Αγωγής λέγοντες: «Πήρατε όλα τα παιδιά και τα ενεγράψατε στο παληοσύλλογό σας αυτό, χάριν των συμφερόντων σας και - δεν άφίνετε να εγγραφούν στην Ε.Φ.Α.»    Ας έχουν υπ’ ‘όψιν τα εξής: ‘0τι τα  εγγραφέντα εις τον σύλλογον παιδιά  ήλθον  παρακινούμενα από το αθλητικόν του συναίσθημα. "Ότι εις την Ε. Φ. Α . δεν ηδύναντο τα  παιδιά να εγγραφούν διότι δεν βλέπουν να γίνηταί τι  προς όφελός των. Διότι αι  εισπραχθείσαι εκ τινός δοθέντος χορού δραχμαί αγνοούμεν που κατάκεινται. Ενώ αι εισπραχθείσαι  από δοθείσαν χοροεσπερίδα του συλλόγου δραχμαί διετέθησαν προς αγοράν ποδοσφαιρικών ενδυμασιών, κατασκευήν γηπέδου και  αγοράν  διαφόρων άλλων αθλητικών ειδών. Ιδού λοιπόν το συμπέρασμα. Κάθε  νέος βλέπει τα ανωτέρω και έρχεται, σπεύδων να έγγραφή εις   τον  Άρην».
Πληροφορούμεθα ότι το Διοικητικόν συμβούλιον του  Άρεως συνεννοούμενον με το 21ον σύνταγμα  θέλει προκηρύξει αγώνας, κατά την 5ην Σεπτεμβρίου. Ευχόμεθα καλήν επιτυχία εις το σχέδιόν τους.

Την περίοδο αυτή και στο Σιδηρόκαστρο το ποδόσφαιρο είχε προκαλέσει φρενίτιδα στους νέους της πόλης, κάθε γειτονιά είχε τη δική της ομάδα. Άλλωστε στην πόλη υπήρχαν τόσες πολλές αλάνες, ώστε κάθε ομάδα μπορούσε να έχει και το δικό της  «γήπεδο».  

Το γήπεδο ήταν στον χώρο που σήμερα είναι το κλειστό γυμναστήριο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960(1968) όλοι οι αγώνες γίνονται στο νέο Εθνικό Στάδιο Σιδηροκάστρου.  

Στις 15 και 22 Ιουλίου το 1928  γίνονται οι πρώτοι φιλικοί αγώνες με την ομαδα του Ν.  Πετριτσίου την Αναγέννηση. Στο Σιδηρόκαστρο νικά ο «Άρης» και στο Πετρίτσι η «Αναγέννηση» με 2-1. 

Η πρώτη ενδιαφέρουσα αθλητική συνάντηση θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου του 1928 με διοργανωτή το 21ο   Σύνταγμα πεζικού με αφορμή τη γιορτή για την κατάληψη της Δοϊράνης. 

Στους αγώνες παίρνουν μέρος αθλητές του Απόλλωνος Σερρών, του Άρη  Σιδηροκάστρου, της Νέας Ζωής Ροδόπολης,  της Ηράκλειας και του Ν. Πετριτσίου. Στη διάρκειά τους ο αθλητής του Άρη  Σιδηροκάστρου Παπαχαριζάνος έρχεται δεύτερος στο «άλμα επί κοντώ»  με άλμα στα 2,20μ.,   ο Χρηστίδης δεύτερος στο δρόμο των 8000μ. με χρόνο 31’ 20’’ και τρίτος στο τριπλούν ο Βαμβακάς με άλμα στα 11 μέτρα.
Οι αγώνες θα κλείσουν με την ποδοσφαιρική συνάντηση του Άρη Σιδηροκάστρου και της Νέας Ζωής Ροδόπολης, με νικητή τον Άρη με 3-1. Διαπιστώνουμε πως ο Άρης διέθετε και τμήμα στίβου όπου διακρίνονταν και εκεί οι αθλητές του.  11-9-1928 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ο Άρης και η Δόξα συμμετέχουν στα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα  των Επαρχιών που διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Μακεδονίας. Οι ομάδες φαίνεται να χωρίστηκαν ανά περιοχές που αντιστοιχούσαν στους τότε Νομούς και Επαρχίες και κάθε περιοχή σε ομίλους, οι νικητές των οποίων έδωσαν τελικούς αγώνες για τον τίτλο του πρωταθλητή της περιοχής.( Σε άλλο άρθρο θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτό το πρωτάθλημα)

Το 1936 όλες οι ομάδες του Σιδηροκάστρου θα ενωθούν και θα δημιουργήσουν τον ΕΘΝΙΚΟ.
 
24 1 1936  Εφημερίδα  «ΛΑΙΚΟΝ ΒΗΜΑ». Η πρώτη φορά σε που συναντάμε τη λέξη ΕΘΝΙΚΟΣ.
Αρχείο Ιωάννη Κατσαντώνη (Γιαννάκος)

- ΛΕΒΕΝΤΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Σχετικά άρθρα

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου