Σύναξη πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως

Η Κυριακή της Σαμαρείτιδος είναι ιδιαίτερη για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς τελείται η εορτή της "συνάξεως" για τη μνήμη "πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως". Αυτή η εορτή θεσπίστηκε από τον νυν Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α' κατά την εκλογή του το 1991. Στις 24 Οκτωβρίου 1991, ο Πατριάρχης πρότεινε στην Ενδημούσα Σύνοδο την καθιέρωση κοινής εορτής για όλους τους προκατόχους του, από τον Απόστολο Ανδρέα και τον πρώτο επίσκοπο Στάχυ (38-54 μ.Χ.) έως τον Πατριάρχη Κύριλλο ΣΤ' (1813-1818 μ.Χ.), ο οποίος απαγχονίστηκε το 1821.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε τη σημασία της εορτής, λέγοντας ότι "θα έχομεν την ευκαιρίαν ίνα επικαλούμεθα την χάριν και την προς Κύριον μεσιτείαν αυτών υπέρ της Μητρός Εκκλησίας και υπέρ ημών αυτών". Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, στις 19 Νοεμβρίου 1991, αποφάσισε την καθιέρωση της εορτής, η οποία έκτοτε εορτάζεται επίσημα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου με Πατριαρχική και Συνοδική Λειτουργία.

Για την εορτή συντάχθηκε και ιερά ακολουθία από τον υμνογράφο Γεράσιμο τον Μικραγιαννανίτη, η οποία ψάλλεται μαζί με την ακολουθία του Πεντηκοσταρίου κατά την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, όπως ορίζει το Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας. Επιπλέον, ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Νικόδημος, δώρισε στον Πατριαρχικό Ναό μια Ιερά Εικόνα των Αγίων Πατριαρχών.
Την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, κατ’ έτος, τελείται εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω η εορτή της «συνάξεως» επί τη ιερά μνήμη «πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως». Το πρώτον η εορτή αύτη εθεσπίσθη προτάσει του νυν ευκλεώς Πατριαρχούντος Αυθέντου και Δεσπότου ημών κ.κ. Βαρθολομαίου του Α΄. Ούτως η Α.Θ.Π., ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, άμα τη εκλογή Του εν έτει 1991 μ.Χ., προέτεινεν εις την Ενδημούσαν Σύνοδον κατά την συνεδρίαν της 24ης Οκτωβρίου 1991 μ.Χ. την θέσπισιν κοινής εορτής πάντων των προκατόχων Αυτού Αγίων Πατριαρχών, από του ιδρυτού της Βυζαντίδος Εκκλησίας, Πρωτοκλήτου Ανδρέου, και του υπ’ αυτού κατασταθέντος πρώτου επισκόπου αυτής Στάχυος (38 – 54 μ.Χ.) έως και του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου του ΣΤ΄ (1813 – 1818 μ.Χ.) απαγχονισθέντος παρά την θύραν της Μητροπόλεως Ανδριανουπόλεως την 18ην Απριλίου 1821 μ.Χ. - «Ούτω θα έχομεν την ευκαιρίαν ίνα επικαλούμεθα την χάριν και την προς Κύριον μεσιτείαν αυτών υπέρ της Μητρός Εκκλησίας και υπέρ ημών αυτών» είπεν ο Πατριάρχης ημών εις εκείνην την συνεδρίαν. Συνοδική δε αποφάσει, κατά την συνεδρίαν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της 19ης Νοεμβρίου 1991 μ.Χ., εθεσπίσθη η εορτή αύτη και έκτοτε εορτάζεται πανηγυρικώς και εκκλησιοπρεπώς εις την καθέδραν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δη δια τελέσεως Πατριαρχικής και Συνοδικής Λειτουργίας, εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου. Συνετάγη δε επί τούτω και ιερά ακολουθία, υπό του αοιδίμου υμνογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου, συμψαλλομένη κατά την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, μετά της του Πεντηκοσταρίου ακολουθίας, καθά το Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας διακελεύει. Ο δε, εκ των μελών της σεβασμίας Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Χαλκιδικής, κ. Νικόδημος, εχάρισε εις την Μεγάλην Εκκλησίαν Ιεράν Εικόνα των Αγίων.

Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος
Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος οι Απόστολοι από τους Εβδομήκοντα
Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος
Άγιος Κυριάκος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Όσιος Καστίνος επίσκοπος Βυζαντίου
Άγιος Μητροφάνης Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
Άγιοι Αλέξανδρος, Ιωάννης και Παύλος ο νέος, Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης
Άγιος Παύλος Α' ο Ομολογητής και Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Άγιοι Νεκτάριος, Αρσάκιος και Σισίνιος Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
Άγιος Αττικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Άγιος Μαξιμιανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Πρόκλος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
Άγιος Φλαβιανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Άγιος Ανατόλιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιοι Γεννάδιος και Μάξιμος Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης
Άγιος Μακεδόνιος Β' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιοι Επιφάνιος και Ιωάννης Αρχιεπίσκοποι Κωνσταντινουπόλεως
Άγιος Μηνάς Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Άγιος Ευτύχιος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Ιωάννης Γ' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο από Σχολαστικών
Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Θωμάς Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Θωμάς ο Β' ο νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιοι Γεώργιος και Ιωάννης Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης
Άγιος Κωνσταντίνος Α' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Θεόδωρος ο Α' Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
Όσιος Καλλίνικος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Κύρος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Άγιος Μεθόδιος ο ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Ιγνάτιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Άγιος Στέφανος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Αντώνιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Άγιος Νικόλαος ο Α' ο Μυστικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Ευθύμιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιοι Στέφανος Β' από την Αμάσεια Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης και Ιωάννης Μητροπολίτης Χαλκηδόνας
Άγιος Τρύφων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Όσιος Πολύευκτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Άγιος Νικόλαος Β' Χρυσοβέργης
Άγιος Σέργιος Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Ευστάθιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Κωνσταντίνος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Κοσμάς ο Α' Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
Άγιος Ιωάννης Θ' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Λέων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Αρσένιος ο Αυτωρειανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιοι Κλεόπας ο Απόστολος και Ιωσήφ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Όσιος Αθανάσιος Α' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Όσιος Κάλλιστος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Όσιος Κάλλιστος ο Β', Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Διονύσιος Α' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Κύριλλος Λούκαρις Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Άγιος Αθανάσιος ο Πατελλάρος, ο Καθήμενος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Άγιος Παρθένιος ο Γ (ή Παρθενάκης) Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Γαβριήλ Ιερομάρτυρας Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Γρηγόριος Ε' Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Άγιος Κύριλλος ο ΣΤ' ο Ιερομάρτυρας
Άγιος Ιερεμίας Α' Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Λειτουργικά κείμενα
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Βυζαντίου ποιμένες καὶ περίδοξοι πρόεδροι, ὤφθητε σοφοὶ Ἱεράρχαι διαφόροις ἐν ἔτεσι· διὸ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὑμῶν τὴν πολιτείαν εὐφημεῖ· δι’ αὐτῆς γὰρ φωστῆρες περιφανεῖς, πυρσεύετε τοὺς κράζοντας· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ βεβαιοῦντι δι’ ὑμῶν, πίστιν τὴν Ὀρθόδοξον.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Χορείαν τὴν ἔνθεον, Ἱεραρχῶν τοῦ Χριστοῦ, συμφώνως τιμήσωμεν, ὡς Πατριάρχας σοφούς, καὶ θείους ἐκφάντορας· οὗτοι γὰρ δεδεγμένοι, τὴν τοῦ Πνεύματος αἴγλην, ὤφθησαν Ἐκκλησίας, ἀληθεῖς ποιμενάρχαι, πρεσβεύοντες τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τοῦ Βυζαντίου τοὺς ἁγίους ποιμένας, ὡς Ἱεράρχας τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ ἀρετῶν δοχεῖα πολυτίμητα, πάντες εὐφημήσωμεν, ἐν μιᾷ συμφωνίᾳ, πρὸς αὐτοὺς κραυγάζοντες· ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, καὶ ἐπηρείας ρύσασθε ἡμᾶς, Ἀρχιεράρχαι Χριστοῦ ἐνθεώτατοι.

Μεγαλυνάριον
Κωνσταντινουπόλεως τοὺς σοφούς, καὶ κλεινοὺς Ποιμένας, εὐφημήσωμεν, οἱ πιστοί, τοὺς ἐν διαφόροις, ἐκλάμψαντας τοῖς χρόνοις, ὡς Ἐκκλησίας στύλους καὶ ἑδραιώματα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος