Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

O αρχιστράτηγος βασιλιάς Κωνσταντίνος με το Επιτελείο του διαβαίνει τη γέφυρα του Στρυμόνα, 1913

O αρχιστράτηγος βασιλιάς Κωνσταντίνος με το Επιτελείο του διαβαίνει τη γέφυρα του Στρυμόνα, κοντά στο Σιδηρόκαστρο, κατευθυνόμενος προς την ιστορική στενωπό του Κλειδίου και την Κρέσνα (Αρχείο Στέφανου Ταμβάκη), 1913

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου