Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Η γέφυρα του Στρυμόνα ανατιναγμένη από τους Βούλγαρους, 1913

Η γέφυρα του Στρυμόνα ανατιναγμένη από τους Βούλγαρους, 1913. Επεξεργασμένη φωτογραφία.
Η γέφυρα του Στρυμόνα ανατιναγμένη από τους Βούλγαρους, 1913

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου