Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023

Oi περιοχές των χωριών της Επαρχίας Σιντικής και οι μετονομασίες το 1968

Τα χωριά της Σιντικής και οι μετονομασίες το 1968

Εραρχία Σιντικής
α) Αἱ παρὰτῷ Δήμο Σιρηροκάστρου κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Καρά Τεπέ» εἰς «Μαύρη Πλα γιά», «Κάτω Ούρενλὴν εἰς «Ερ. Κ. Αμπελίων», «Μου σαντζαλήν εἰς «Χαλάσματα», «Καβάκη εἰς «Λεύκης Ρ.», «Δεμίρ Τσάρ» εἰς «Κάστρον» «Ελάν Τάς» εἰς «Φιλοκορφή», «Σαρή Καγιάκ εἰς «Κίτρινος Βράχος», «Λιμπέτρινα» εἰς «Ελεύθερον», «Κουντουφλού» εἰς «Καλύβια», «Κατράλα
Ταπάτσι» εἰς «Χώματα», «Γιὰρ Λόφος» εἰς «'Απόκρημνον» «Μουστρούκ Τεπέ» εἰς «Διαβατών», «Κουπάτσι» εἰς «Σκα πάνη», «Καρὰ» εἰς «Μαύρο Ρ.», «Καναράς» εἰς «Σφαγεῖον» «Καραγάτς» σε «Πτελέα», «Καλντερίμ» εἰς «Λιθόστρωτον» «Σελαμσίν εν «Χαιρετισμένον». «Τσερκές Μαγιές» εἰς «Τσερκέζικο «Σαρλίγια» εἰς «Δεμένη», «Σιοποτόν Ντε λὰ Κόρτς» εἰς «Δασωμένου», «Αγουρο Γιαντάρι» εἰς «Κα κόβατον», «Κερά» εἰς «Μαύρο Ρ. «Σούκ. Τσου» εἰς «Κρνό βρύση», «Καρά» εἰς «Μαυρόρεμα», «Ελενίστε» εἰς «Ελε νίτσα», «Κουσλού» εἰς «Σκοτεινὸν Ρ.», «Λαγκίδα» εἰς «'Αγκαθύρεμα» καὶ «Μπαλούγιαγαν εἰς «Λιθόρεμα».
β) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Αγκίστρου κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Οὐσίκα» εἰς «Ὀξειλά», «Βόλακ Ραμάνι» εἰς «Λυκοτόπος», «Χουνὶ Ούντουρίστ» εἰς «Λάκ- κωμα», «'Αρλέτζ» εἰς «Μεσοκάρφι», «Μόκοβα», εἰς «Βουρ- κος», «Ποζιάρα» εἰς «Πλαγιά», «Τσάλ» εἰς «Δασωτόν», «Πάπραν» εἰς «Κερασιές», «Μπορο» εἰς «Πέρασμα», «Μὰλ Τεπέ» εἰς «Βοϊδοκορφή». «Ντιριν» εἰς «Βαθύρεμα», «Τρίγκα» εἰς «Δαμασκηνιές», «Σουμαλάκ» εἰς «Πότισμα», «Τρίγκα» εἰς «Δαμάσκηνο», «Μπασλίτσα» εἰς «Αγκίστρου Ρ.». «Αγασμα» εἰς «Αμπέλια», «Τσουτσόρ» εἰς «Πλά- τωμα», «Μποτόν Ντερὲν εἰς «Ρεματιά», «Κατάλ» εἰς «Ξηρότοπος», «Τίσσα» εἰς «᾿Αβγό», «Ρούπα» εἰς Πρό- βαρμα» καὶ «Σοντόλ» εἰς «Κατώμερον».
γ) Αἱ παρὰ τῇ κοινότητα Ακριτοχωρίου κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Ισλί Τας» εἰς «Παλαιόπετρα», «Μεγ. Γκρέκι Γιοβάνογλου» εἰς «Μεγάλη Στάνη», «Μικρό Γραίκι» εἰς «Μικρή Στάνη», «Ορτὰ Μπουροῦ» εἰς «Με- σόρεμα», «Ντέιν Ντέκο» εἰς «Κακοδιάβατο», «Κονάκια» εἰς «Κατάλυμα», «Δεμίρ Καποῦ» εἰς «Σιρεδόπετρα», «Τὰς χος». Μάνδρα» εἰς «Μάνδρα», «Γεντή Κουλέ» εἰς «Επταπύργιον», «Μεμὶς Γιατάκι» εἰς «Απάντημα», «Τσάϊνκ Καγιά» εἰς «Πετροπλαγιά» καὶ «Μπαχτάρη» εἰς «Ἕλος».
δ) Α' παρὰ τῇ Κοινότητα Αμμουδιᾶς κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Μορκοβίτσα» εἰς «Τρίγωνον», «Ασάνκα» εἰς «Πλάτωμα», «Μεσίραλι» εἰς «Καλαμπο- κιές», «Τσαούσκα» εἰς «Σταυροδρόμι», «'Ανω Ασμάκι» παδοπούλα». εἰς «Χώρισμα».
ια) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Γεφυρουδίου κατωτέρω θέσεις
ε) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι ᾿Ανατολῆς κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Διπλοβίτσα» εἰς «Δίχαλον», «Ορμάν» εἰς «Καμπή», «Ντράτσι» εἰς «Ἴσωμα», «Καρά Κούμ» εἰς «Μαύρη "Αμμος». ιβ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Γονίμου κατωτέρω θέσεις μετ
μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Τσαγανόρεμα» «εἰς «Ψων ροκεφάλου Ρ.», «Καρατζαλή» εἰς «Χαλάσματα», «Σαρα- σλήν εἰς «Κίτρινα Ερι», «Ρεσελή» εἰς «Πύργος», «Μικρό Ρεσελήν εἰς «Ερ. Μικρού Πύργου», «Οὐπε Καγιαλή» εἰς τονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Ελένικα» εἰς «Ελληνικόν» καὶ «Ερ. Γυμνῶν Βράχων», «Τσίμ Καγιαλήν εἰς «Ερ. Προς «Δραγάνιτσα» εἰς «Αγαπητόν». σίνων Βράχων», «Ανω Μαχμουτλή» εἰς «Κόρακας», «Καρά Ορμάν» εἰς Ερ. Μαύρου Δάσους», «Τοτὶκ Μάχ» εἰς «Ερ. Πηγών», «Καρά Ορμάν» εἰς «Μαύρο Δάσος», «Τζαμί Για χᾶς» εἰς «Ερ. Τεμένους», «Πουριτὲ Μαχ.» εἰς «Ερ. Σκεπα- στοῦ», «Τζαμί Μάχη εἰς «Ερ. Συνοινικισμοῦ», «Παγκαρα- σλῆν εἰς «Ερ. Ροδῶνος» καὶ «Δόβα Τεπέ» εἰς «Πύργος».
στ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητα Ανω Ποροΐων κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Βαρόση» εἰς «Δροσερόν», «Μερασλί» εἰς «Κοινόχρηστα», «Ζίλοβο» εἰς «Καλύβια», «Μπάριστα» εἰς «Μικρολίμνη», «Κιότσενικ» εἰς «Λαγό- τοπος», «Νταούλ» εἰς «Τύμπανον», «Κοτσιρέκα» εἰς Κουτ σύρεμα», «Λουλού Στράτα» εἰς «Πέρασμα», «Διδάρου» εἰς «Ανεμόδαρμα», «Μαβί Γικόλ» εἰς «Ασπρόλιμνης, «Κουρί Γκιόλτη εἰς «Στενότοπος», «Κὶς Μπουνάρ» εἰς «Ομορφοπλαγιά», «Μπλότσα» εἰς «Ελληνικόν» καὶ «Κιτσίκ Καγιά» εἰς «Μικροκορφή».
5) Αί παρὰ τῇ Κοινότητα Αχλαδοχωρίου κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Μέτσα Πουλιάνα» εἰς «Χέρσον», «Κιούγκεν εἰς Σωλήν», «Ραμνὲν εἰς «Ποτα- μιά», «Κοτσίλο» εἰς «Μποστούνι», «Κρεφτσέκια» εἰς «Στραβά Δένδρα», «Μόκρα» εἰς «Υγρόν», «Χούμνιτσα», εἰς «Κοκκινόχωμα», «Κοτάφο Πρεπέκ» εἰς «Θέρμη», «Κρουσοβίτης» εἰς «Αχλαδίτης», «Νανοβίτσα» εἰς «Νεό- τόπος». «Μεγ. Μπάτσοβο» εἰς «Μεγάλο Καμίνι», «Σλα νιντόλ» εἰς «Δροσερόν», «Λύματα» εἰς «Φλαμούρι Ρ.» «Σκιντέρικα» εἰς «Κορυφούλα», «Κότκα» εἰς «Γατόρεμα»
, «Στάγκοβιτς» εἰς «Πράσινον Ρ.», «Ταγάρικα» εἰς «Αγία - Ελένη», «Σκαραγκούσκα» εἰς «Μαυροπούλι», «Κάτω Πλο , σκα» εἰς «Τραπέζι», «Σούχα Πουλιάνα» εἰς «Ξερότοπος», , «Ντουλά» εἰς «Κυδωνιές», «Μπίστρακο» εἰς «Καθαράδα», «Τσοκάρ» εἰς «Κορυφή», «Αν Μπουνάρ» εἰς «Ασπρη Βρύση», «Πατλάκον εἰς «Άσπρες Πέτρες», «Καμινέ - Τσουκάρ» εἰς «Πετροκόρι», «Κουτσούκι» εἰς «Μικρὸν Ρ. - «Γαλέμπονα» εἰς «Χαϊδεμένη», «Σάντοβο» εἰς «Νισταγμέ - νος», «Στράγκοβο» εἰς «Φοβισμένος», «'Ανω Γκλέμπενα» εἰς «Ανω Χαϊδεμένη», «Μποσκοβενίδι» εἰς «Πετρωτό», «Σπανοβίτσα» εἰς «Κοιμισμένο Ρ.», «Πολιοβίρι» εἰς «Πη γή», «Κράστα» εἰς «Ψωριάρικο», «Μπούρα» εἰς «Τριγώ νικόν», «Γκαρβανίτσα» εἰς «Μαυροπούλι Ρ.», «Πριβιτσέκα Μπαρτσίνα» εἰς «Ακορφον», «Αλή Μπουτούλ» εἰς «Τσο λιάς», «Τσαντσαλῆ» εἰς «Κουδούνι», «Λαγκούβα» εἰς «Στενόλακκος», «Σαντουροῦ» εἰς «Καθιστὸν», «Ομερλή» (060 - 760) εἰς «Ξηρόρεμα», «Καραμπιτζέ» εἰς «Καμι νάδα», «Ομερλή» (058 - 774) εἰς «Ερείπια», «Μπότσικα» εἰς «Δύσβατον», «Ορτα Μαχαλά» εἰς «Χαλάσματα», «Καλιμπουνάρ» εἰς «Βοσκότοπος» καὶ «Τσιαμάρα» εἰς «Στρογγυλόν».
η) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Βαλτεροῦ κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Μπουκλούκι» εἰς «Σκουπίδια», «Γκιολάπια» εἰς «Λιμνούλες» καὶ «᾿Αλτσάκι» εἰς «Χαμη λόν».
θ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Βαμβακοφύτου κατωτέρω θέ- σεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Κηπάρσκο» εἰς «Λατο- μεῖα», «Ντεμπέλιστα» εἰς «Χονδρότοπος», «Σεκουλίτσα» εἰς «Φρέαρ», «Σαβιάκον εἰς «Ὅριον» καὶ «Καγιὰ» εἰς«Βρά
ι) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Βυρωνείας κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Τοπτσινάρ» εἰς «Στρογγυλο- πηγή», «Ράμνα» εἰς «Ομαλός», «Χατζαβράμ» εἰς «Στρο φές», «Κάλνα Σκάλα» εἰς «Σκάλα», «Σουλτανίτσα» εἰς «Σουλτάνα», «Ράμνα» (839-740) εἰς «Ομαλόρεμα», «'Αρ ναούτη» εἰς «Αρναούτη Ρ.» καὶ «Ποποτλίβιτσα» εἰς «Πα-
ιγ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Καμαρωτοῦ κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Ἐσκή Ντερμέν» εἰς «Παληό- μύλος», «Πασά Τσαΐρ» εἰς «Λιβάδι», «Κουσάτσι» εἰς «Ερ- γαλεῖον» καὶ «Μπακὰλ Τσαΐρ» εἰς «Λιβαδάκι»,
ιδ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Καπνοφύτου κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Κουσλοῦ» εἰς «Σκοτεινὸν Ρ.», «Ντάμποβιτς» εἰς «Μεσέδες», «Σκάκ» εἰς «'Ακρίδα», «Μπά μπα» εἰς «Πατέρας Ρ.», «Κουσλοῦ» (120-726) εἰς «Μακρύ ρεμα», «Ράμνια» εἰς «Ομαλόν», «Αλή Μπαμπάς» (180 708) εἰς «Προφήτης Ηλίας», «Τσερβίλι» (168-707 εἰς Πολύκορφον», «Μπάμπα» (080-738) εἰς «Πατέρας». «Μπάμπα» (082-740) εἰς «Παππούς», «Σαπνίνα» εἰς «Κα τέλος, «Μπαρτελίκια» εἰς «Κήπον», και «Γκιούρκα» εἰς «'Ανθότοπος».
ιε) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Καστανούσσης κατωτέρω θέ- σεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Προκρίτες Μαχαλάς» εἰς «Ερ. Προκρίτων», «Φουντουκλούκ» εἰς «Λεπτοκαρυάς», «Στενά Δοβά Τεπέ» εἰς «Διάβασις Καστανούσσης», «Αχ. Τσεσμέ» εἰς «Ασπρη Βρύση», «Κάπερ», εἰς «Ριζώματα», «Μπουμπαλούκ Βαγιά» εἰς «Σιδηρόβραχος».
ιστ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Κάτω Ποροΐων κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Βούρτσικας» εἰς «Ρ. Κάτω Ποροΐων», «Τοκοῦ Τσινάρ» εἰς «Χονδρὰ Δένδρα», , «Καρὰ Τὰς» εἰς «Μαυρόπετρα», «Ὀβατζίκ» εἰς «Πλάτω , μα» καὶ «Καρρά» εἰς «Μαυρόρεμα».
ζ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Κερκίνης κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Πείκοβον» εἰς «Τραγουδίστρια. «Κερεσλή» εἰς «Ξηρόρεμα», «Φουντουλούκι» εἰς «Δατίου- μα», «Κιουλακλή» εἰς «Βαθύρεμα», «Νισάντασιν εἰς «Ορ σημον», «Κανλή» εἰς «Ματωμένο Ρ.», «Ισμαηλή Μόρια» εἰς «Πράσινος Λόφος», «Γενή Μαχαλά» εἰς «Χ. Νέος Γεν. τονιᾶς», «Μπεσταοὺς λόφος» εἰς «Πέντε "Ορνιθες», «Σου σαμνίκ» εἰς «Σησαμιά», «Τσαλίκ Μάχω εἰς «Γειτονιάς Ρ.», «Παλ. Κιουλαγλην εἰς «Βλάχικα Έρι», «Αρμουτλής εἰς «Ερ. Απιδιάς», «Καγιάδες» εἰς «βράχος», «Κισλα χλῆν εἰς «Βλάχος», «Λοζίστα» εἰς «Αμπέλια», «Κιουρεν λὴν εἰς «Ερ. Κρανιῶν», «Χότζα Μαχαλά» εἰς «Χαλάσμα τα», «Ματζάρκα» εἰς «Προσφυγικά», «Τεχαλήν εἰς Ἐ. Ψηλοράχης» καὶ «Τσάσκα» εἰς «Δοχείων».
τη) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι. Κοιμήσεως κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Τουρλίνη εἰς «Μεσαίον» και «Μπουνίτσα» εἰς «Ξινόγαλο».
ιθ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Λιβαδιάς κατωτέρω θέσεις τάκι εἰς «Λασπώδες». μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Κοτζά Τζινάρ» εἰς «Μεγαλο- πηγή», «Ντόρμπαλη» εἰς Βαλτότοπος» καὶ «Καρὰ Γκιόλι εἰς «Μαύρη Λίμνη».
κ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Λιμνοχωρίου κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Μπιούκ Ορμάνω εἰς «Μεγάλο Δάσος», «Σπότιγιάννη» εἰς «Σταύλος» «Παρούσκα» εἰς «Παπαρούνα».
κα) Ἡ παρὰ τῇ Κοινότητι Μακρινίτσης θέσης «Γκούρα» μετονομάζεται «Μάνδρες Ρ.».
κβ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Νέου Πετριτσίου κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς : «Τζαμί Καρί» εἰς «Γυναι κοκκλήσι», «Τζάν Κουρτοράν» εἰς «Σωτήρας», «Ντιρί Ντερέ» εἰς «Βαθύρεμα», «Σουλτανίτσα», εἰς «Βασιλίσκη», «Βουντονίκ» εἰς «Πλαγιά», «Ματζίρκα» εἰς «Καταφύγιον», «Λουμπούτι» εἰς «Κῶνος», «Ογκραντίνα» εἰς «Στενοτόπι», «Κουσνίτσα» εἰς «Κρεμαστόν», «Γκραντουμ» εἰς «Τρίκερι ρον», «Ντινίτσιον» εἰς «Χώρισμα», «Κασίρ Τεπέ» εἰς «Πε- ρίπτερον», «Λέτνικ» εἰς «Γέρακας», «Γιαννούσνιτσα» εἰς «Γιαννόρεμα», «Μιτζίτι» εἰς «Τρίστρατον», «Κέλ Καγιά» «. Γαζώρου». εἰς «Φαλακρή», «Αρπαλούκιν εἰς «Στήριγμα», «Καλύβια Βατζαλάκ» εἰς «Καλύβια», «Επάνω Γκιόλια» εἰς «Ελος», «Κουντούλ» εἰς «Στάσις», «Νὰν Ντερέν εἰς «Αναπαυτή ριον», «'Ασία Μαχαλάδες» εἰς «Κατώμερον», «Τοπόλι τσα» εἰς «Ασήμαντο», «Τραπέσκων εἰς «Τραπέζων καὶ
«Ιστίμπεη» εἰς «Οχυρόν». κγ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Πλατανακίων κατωτέρω θέ σεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Μπούτκοβας» εἰς «Αλο
γόρεμα», καὶ «Γκρουμπίλ» εἰς «Αγαπητόν». κδ) Η παρὰ τῇ Κοινότητι Ποντισμένου θέσεις «Μπαλ τζιν μετονομάζεται «Μελίσσια».
κε) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Προμαχώνας κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Ζιντανί» εἰς «Μαυρότοπος» «Τσόνα» εἰς «Αγκάθι», «Αρναούτω εἰς «Αρβανίτη Ρ.» «Καρακιτόκ» εἰς «Μαυροκορφή», «Ουσίτα» εἰς «Απός θητον», «Ὀχυρὸν Ρούμπελ» εἰς «Ὀχυρὸν Ρούπελ», «Γε πελάς» εἰς «Κορυφή», «Εσκιτζή» εἰς «Χαλάσματα».
κστ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Ροδοπόλεως κατωτέρω θέ σεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Καρά Τεπέν εἰς «Μαυρα «γ) Α' παρὰ τῇ Κοινότητι Ηλιοκώνης κατωτέρω θέσεις κορφή», «Κούς Μπαϊρλή» εἰς «Πουλιά», «Νταμάκι Α φου» εἰς «Ερ. Καρανικόλα», «Τζετζιλὴν εἰς Ἐρ. Δροσιάς».
3) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Στρυμονοχωρίου κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Ντουρτάκι» εἰς «Σακ- κούλι», «Κιόρ Ομπτώ» εἰς «Τυφλόν» καὶ «Κόρνισσα» εἰς «'Απιδιές».
κη) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Χαροποῦ κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «Μπαζιών εἰς «Καμίνι». «Νο- πάνω εἰς «Πλύστρα», «Κιούγκιν εἰς «Βρύσης», «Μπαμπά- *α» εἰς «Πατέρα» καὶ «Κερμπουρούν» εἰς «Μύτη».
κθ) Αἱ παρὰ τῇ Κοινότητι Χορτερού κατωτέρω θέσεις μετονομάζονται ὡς ἑξῆς: «'Ορμάν» εἰς «Δεξαμενή». «Μπα είχ» εἰς «Λοφίσκοι», «Επάνω Οὐρμάν» εἰς «Δύο Δάσος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου